Lapsella on oikeus esiopetukseen vuotta ennen koulun alkua. Maksutonta esiopetusta annetaan 4 tuntia päivässä. Jos esioppilas tarvitsee esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatusta, peritään osapäivähoidon maksu, joka on 55 %  kokopäivähoidon maksusta.Taipalsaarella esiopetusta järjestetään koulujen yhteydessä Kirkonkylällä ja Vehkataipaleella.
 

ESIKOULULAISTEN KULJETUS

Esikoululaisten matkoista ja kuljetuksesta säädetään perusopetuslaissa § 32. Taipalsaaren sivistyslautakunta on lisäksi päättänyt 11.4.2016 § 32 esikoululaisten kuljetuksesta seuraavasti:
1. Jos lapsi tulee hoitoon ennen esiopetusta tai jää hoitoon esiopetuksen jälkeen, kunta ei järjestä kuljetusta. Suoraan esiopetukseen tuleva tai suoraan esiopetuksesta kotiin lähtevälle lapselle järjestetään kuljetus.
2. Esikoulukuljetuksen järjestämisessä noudatetaan samoja ohjeita kuin 1-2 luokkalaisilla koululaisilla.
Esiopetuksessa oleva lapsi saa kunnan järjestämän maksuttoman kuljetuksen, jos matka kotoa esiopetukseen on yli kolme kilometriä. Omavastuumatka kuljetusreitille voi olla enintään kaksi kilometriä.
3. Kuten koulukuljetuksissa, myös esikoululaisten kuljetuksissa ensisijainen kuljetusmuoto on julkinen linja-autovuoro.

Kuljetuksista voi tiedustella ja esioppilaan kuljetustarpeesta voi ilmoittaa esiopetukseen ilmoittautumisen yhteydessä
tai viimeistään toukokuun loppuun mennessä sivistysosaston hallintosihteerille puh. 040 710 6096 tai sähköpostilla
piia.pouttu(at)taipalsaari.fi.

 

 
 

 Close Help